incl. BTWexcl. BTW

Protocol starten met reanimatie ongewijzigd

Na het incident met de doelman van RKC Waalwijk, is er onduidelijkheid over wanneer te starten met reanimeren. Het protocol wanneer te starten met reanimeren is echter ongewijzigd en ook de KNVB volgt deze richtlijnen.

Men start met reanimeren als een slachtoffer: 

1: Niet reageert op aanspreken en aanschudden, en
2: Niet ademt, niet normaal ademt, of er is twijfel

Een slachtoffer dat door een klap tegen het hoofd het bewustzijn verliest en daarbij tevens een snurkende ademhaling heeft, kan mogelijk zorgen voor twijfel bij hulpverleners. De hoofdkantel-kinliftmethode om de luchtweg te openen, daarna kijken, luisteren en voelen of er sprake is van een normale ademhaling kan deze twijfel wegnemen. Maar mocht er dan nog steeds sprake zijn van twijfel dan is starten met reanimatie de enige goede optie.

De NRR juicht het toe dat er na de boven beschreven controle bij twijfel direct gestart wordt met reanimeren. De schade van het niet starten van de reanimatie wanneer deze wel noodzakelijk is, is vele malen groter dan wanneer gestart wordt met reanimeren en dit korte tijd later niet nodig blijkt te zijn. Dit is geen preventief reanimeren zoals het wat ongelukkig is genoemd.

De NRR wil tevens graag duidelijk maken dat het inslikken van de tong niet mogelijk is. Dit is een wijd verspreid misverstand. Bij een slachtoffer dat buiten bewustzijn is, bestaat wel het risico dat de tong naar achteren zakt en de luchtweg (gedeeltelijk) blokkeert. Door de hoofdkantel-kinliftmethode kan de luchtweg worden geopend en kan middels kijken, luisteren en voelen worden gekeken of sprake is van een normale ademhaling of niet en of zo nodig gestart moet worden met reanimatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.reanimatieraad.nl

Bron: Origineel bericht van reanimatieraad maandag 2 oktober.