incl. BTWexcl. BTW

Weet u met welke gevaarlijke stoffen u werkt?

In ieder bedrijf zijn wel gevaarlijke stoffen te vinden. Of het nu gaat om chemicaliën die gebruikt worden in het productieproces of om de schoonmaakmiddelen die de schoonmaakster gebruikt. De wet stelt strenge eisen aan werkgevers wanneer het om gevaarlijke stoffen gaat.

Waar wordt mee gewerkt?
Een werkgever moet in de eerste plaats weten met welke stoffen wordt gewerkt en er vervolgens voor te zorgen dat werknemers veilig met deze stoffen kunnen werken. Veel bedrijven doen hun best doen om aan die eis te voldoen hoe lastig dit ook blijkt de praktijk. En als de werkgever het al niet duidelijk krijgt, weet de werknemer het ook niet. Met de zelfinspectietools van de brancheorganisatie of het Ministerie SZW kunnen de stoffen in kaart worden gebracht.

Blijvende uitdaging
Toch blijft het werken met gevaarlijke stoffen een lastige, ook wanneer ze eenmaal allemaal in kaart zijn gebracht. Hoe bereken je de maximale blootstelling bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld wanneer een werknemer 2u en 45 min met een bepaalde stof werkt, of wanneer verschillende stoffen worden samengevoegd. Als werkgevers de gevaren niet herkennen, kan de arbodeskundige op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie een verdiepend onderzoek instellen naar risico’s. Verschillende bedrijven staan voor verschillende uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bij het ene bedrijf gaat het om het verzamelen en verwerken van de juiste veiligheidsinformatie over producten. Een ander bedrijf heeft te maken met vrijkomende dampen in een productieproces en wil graag weten welke beschermende maatregelen het kan nemen.

De uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen kunnen per bedrijf verschillen. Daar geven we graag enkele handige tips mee voor werken met gevaarlijke stoffen:

 • Bedenk welke stoffen binnen uw bedrijf gevaarlijk kunnen zijn; en welke gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan in het werkproces
  • Kijk hiervoor zeker ook eens naar de stoffenmanager die wordt aanbevolen door het Ministerie SZW
 • Pas een bronaanpak toe; probeer gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te vervangen door alternatieven.
 • Voer stoffen die u niet meer gebruikt op een veilige en verantwoorde manier af.
 • Structureer uw inkoopbeleid zodat u weet welke stoffen het bedrijf binnenkomen.
 • Let op signalen van medewerkers; neem klachten altijd serieus en ga na of die wellicht veroorzaakt worden door het werken met stoffen.
 • Besteed voortdurend aandacht aan de omgang met gevaarlijke stoffen. Bespreek het onderwerp met uw medewerkers en wijs hen ook op hun verantwoordelijkheid.
 • Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen wanneer niet in gebruik steeds worden opgeslagen in een veilige, lucht- en vuurdichte kast of ruimte. Ook tussen de werkzaamheden door.
 • Betrek de ondernemingsraad om het onderwerp binnen uw bedrijf structureel te agenderen en te borgen.
 • Deel in het bedrijf goede voorbeelden van de omgang met gevaarlijke stoffen.

Bronnen: