incl. BTWexcl. BTW

Europees akkoord nieuwe EU-verordening met strengere veiligheidseisen voor machines

Op 22 mei heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet in het waarborgen van de veiligheid van machines. Met de goedkeuring van de nieuwe machineverordening worden er strengere veiligheidseisen opgelegd aan machinefabrikanten. Deze verordening, die voortbouwt op de bestaande Machinerichtlijn, is een belangrijke mijlpaal in het reguleren van de opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), die in moderne machines worden toegepast. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van deze nieuwe verordening bespreken.

Uitbreiding van het toepassingsgebied
Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe machineverordening is de uitbreiding van het toepassingsgebied. De bestaande Machinerichtlijn dekte niet voldoende de risico’s van nieuwe technologieën, en daarom is besloten om de verordening van toepassing te laten zijn op machines die gebruikmaken van AI en methoden voor machinaal leren. Dit betekent dat fabrikanten van machines met deze technologieën aan striktere veiligheidseisen moeten voldoen om de risico’s voor gebruikers te minimaliseren.

Aanpassing van de lijst van hoogrisicomachines
De huidige lijst van machines met hoog risico, zoals vastgelegd in bijlage IV van de Machinerichtlijn, is al vijftien jaar oud en sluit niet meer goed aan op de veranderende markt. Daarom zal de lijst worden herzien en geactualiseerd. Machines die geen hoog risico meer vormen, zullen van de lijst worden gehaald, terwijl nieuwe machines met AI-toepassingen voor veiligheid juist aan de lijst worden toegevoegd. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de verordening relevant blijft voor de huidige marktomstandigheden en de opkomende technologieën.

Conformiteitsbeoordeling
Een ander belangrijk aspect van de nieuwe machineverordening is de herziening van de conformiteitsbeoordeling. De EU-Raad en het Parlement hebben overeenstemming bereikt om de huidige lijst van hoogrisicomachines met verplichte conformiteitsbeoordeling door derden op te splitsen in twee delen. Voor slechts zes categorieën machines blijft deze verplichting bestaan, terwijl fabrikanten van andere categorieën zelf een conformiteitsbeoordeling mogen uitvoeren, al dan niet met behulp van een conformiteitsbeoordelingsinstantie. Deze aanpassing is bedoeld om productveiligheid te waarborgen zonder onnodig zware eisen op te leggen aan fabrikanten.

Uitbreiding naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen
Een opvallende verandering in de nieuwe verordening is de uitbreiding van de regels naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische steps en fietsen. Aangezien deze voertuigen steeds populairder worden en een potentieel risico vormen voor gebruikers, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen. Door deze uitbreiding worden ook deze voertuigen onderworpen aan de nieuwe machineverordening.

Overgangsperiode en inwerkingtreding
De nieuwe machineverordening treedt deze zomer in werking. Machinefabrikanten hebben vanaf de datum van inwerkingtreding 3 jaar en 6 maanden de tijd om hun productie van nieuwe machines aan te passen aan de nieuwe eisen. Na afloop van deze overgangsperiode wordt de machineverordening van kracht en zal de Machinerichtlijn worden ingetrokken.

Conclusie
De nieuwe machineverordening van de EU markeert een belangrijke stap in het waarborgen van de veiligheid van machines, met name in het licht van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Met strengere veiligheidseisen, herziening van de lijst van hoogrisicomachines en uitbreiding naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen, is de verordening gericht op het minimaliseren van risico’s voor gebruikers. Machinefabrikanten hebben een overgangsperiode om zich aan te passen aan de nieuwe eisen, waarna de machineverordening volledig van kracht zal worden. Al met al is deze verordening een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat machines veilig en betrouwbaar zijn in een steeds veranderende technologische wereld.

Bron: Europese Raad

ToolSafety bestaat alweer 1 jaar!

Ruim een jaar geleden zijn we gestart met het idee dat het keuren en inspecteren van arbeidsmiddelen makkelijker moet en kan! Geen rompslomp, één partij voor (bijna) alle keuringen en keuringsrapporten 24/7 digitaal. Niet zwart-wit (af)keuren maar een praktisch advies.

Wat een jaar vol uitdaging en mijlpalen is het geweest! Zo hebben Corona en de revalidatie van een keurmeester parten gespeeld. Anderzijds groeien we door en krijgen we steeds vaker aanvragen van leuke en grote bedrijven. En met de lancering van onze webshop bieden we onze klanten ook pbm’s en veiligheidsartikelen aan.

Enkele leuke weetjes:
– 60+ nieuwe klanten kozen voor ons
– Het team is van 2 keurmeesters gegroeid naar 4
– Ons aanbod groeide van 5 naar 15 soorten keuringen en inspecties
– Meerdere klanten hebben 400+ arbeidsmiddelen bij ons in beheer
– Samen hebben onze keurmeesters 25+ jaar aan keuringservaring
– Via de shop worden 500+ artikelen aangeboden
– We werken samen met 3 partners ter aanvulling van onze diensten

Bedankt! Dit hadden we niet gekund zonder onze partners en jullie, onze klanten!

#trots #mijlpaal #aartsheftruckservice #pengsafety.nl #devisserelektrotechniek #staysafe #kvk #nen3140 #nen2484 #vca #veiligwerken #inspectieszw #en15635 #gereedschapbeheer

Samenwerking De Visser Inspectie en ToolSafety

Positief nieuws in Corona tijd!

Na enkele mooie succesvolle gezamenlijke projecten versterken de Visser Inspectie en ToolSafety verder de samenwerking. Daardoor kan u nu bij ToolSafety ook terecht voor de volgende elektro inspecties en keuringen:

– NEN 1010: keuring van laagspanningsinstallaties;
– NEN 3140/ Scope 8/ Scope 10: keuring van elektrische installaties;
– NEN3140: Thermografische inspectie
– Scope 12: Zonnepaneleninspectie


Deze keuringen zijn veelal een verplichting voor de zorgplicht naar uw medewerkers en worden ook verplicht gesteld in de meeste (brand-) verzekeringspolissen.


De diensten die ToolSafety reeds in-house aanbiedt worden nu ook beschikbaar voor klanten van De Visser Inspectie, waaronder de NEN 3140 keuring voor elektrische gereedschappen!


Meer weten? Zie: https://www.toolsafety.nl/onze-diensten/