incl. BTWexcl. BTW

Weet u met welke gevaarlijke stoffen u werkt?

In ieder bedrijf zijn wel gevaarlijke stoffen te vinden. Of het nu gaat om chemicaliën die gebruikt worden in het productieproces of om de schoonmaakmiddelen die de schoonmaakster gebruikt. De wet stelt strenge eisen aan werkgevers wanneer het om gevaarlijke stoffen gaat.

Waar wordt mee gewerkt?
Een werkgever moet in de eerste plaats weten met welke stoffen wordt gewerkt en er vervolgens voor te zorgen dat werknemers veilig met deze stoffen kunnen werken. Veel bedrijven doen hun best doen om aan die eis te voldoen hoe lastig dit ook blijkt de praktijk. En als de werkgever het al niet duidelijk krijgt, weet de werknemer het ook niet. Met de zelfinspectietools van de brancheorganisatie of het Ministerie SZW kunnen de stoffen in kaart worden gebracht.

Blijvende uitdaging
Toch blijft het werken met gevaarlijke stoffen een lastige, ook wanneer ze eenmaal allemaal in kaart zijn gebracht. Hoe bereken je de maximale blootstelling bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld wanneer een werknemer 2u en 45 min met een bepaalde stof werkt, of wanneer verschillende stoffen worden samengevoegd. Als werkgevers de gevaren niet herkennen, kan de arbodeskundige op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie een verdiepend onderzoek instellen naar risico’s. Verschillende bedrijven staan voor verschillende uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bij het ene bedrijf gaat het om het verzamelen en verwerken van de juiste veiligheidsinformatie over producten. Een ander bedrijf heeft te maken met vrijkomende dampen in een productieproces en wil graag weten welke beschermende maatregelen het kan nemen.

De uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen kunnen per bedrijf verschillen. Daar geven we graag enkele handige tips mee voor werken met gevaarlijke stoffen:

 • Bedenk welke stoffen binnen uw bedrijf gevaarlijk kunnen zijn; en welke gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan in het werkproces
  • Kijk hiervoor zeker ook eens naar de stoffenmanager die wordt aanbevolen door het Ministerie SZW
 • Pas een bronaanpak toe; probeer gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te vervangen door alternatieven.
 • Voer stoffen die u niet meer gebruikt op een veilige en verantwoorde manier af.
 • Structureer uw inkoopbeleid zodat u weet welke stoffen het bedrijf binnenkomen.
 • Let op signalen van medewerkers; neem klachten altijd serieus en ga na of die wellicht veroorzaakt worden door het werken met stoffen.
 • Besteed voortdurend aandacht aan de omgang met gevaarlijke stoffen. Bespreek het onderwerp met uw medewerkers en wijs hen ook op hun verantwoordelijkheid.
 • Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen wanneer niet in gebruik steeds worden opgeslagen in een veilige, lucht- en vuurdichte kast of ruimte. Ook tussen de werkzaamheden door.
 • Betrek de ondernemingsraad om het onderwerp binnen uw bedrijf structureel te agenderen en te borgen.
 • Deel in het bedrijf goede voorbeelden van de omgang met gevaarlijke stoffen.

Bronnen:

Aantal arbeidsongevallen neemt toe, inspectie SZW gaat strenger toezien op preventie

DEN HAAG – Steeds meer werknemers worden slachtoffer van een arbeidsongeval. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (2018: 71). Verreweg de meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers.

Bij bedrijven met minder dat tien werknemers vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. Per honderdduizend werknemers waren gemiddeld 67 mensen betrokken bij een arbeidsongeval. Bij middelgrote bedrijven (10 tot 100 werknemers) en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 45 en 10 personen per honderdduizend werknemers in de periode 2015 tot en met 2019. Jongeren tussen 15 en 24 jaar zijn relatief vaak slachtoffer van ongelukken tijdens het werk, evenals werknemers van 55 jaar en ouder.

Werknemers in de leeftijd van 25 tot en met 34 jaar zijn relatief het minst vaak betrokken bij een ernstig ongeval. Tweederde van de geregistreerde slachtoffers is in vaste of tijdelijke dienst van een werkgever. Eén op de vier geregistreerde slachtoffers is uitzendkracht of zelfstandige.

Het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van bedrijven. Zij zijn verplicht om de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te inventariseren. Ook is het noodzakelijk dat bedrijven maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen ziek worden of letsel oplopen door hun werk.

Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde. De Inspectie SZW gaat daarom dit jaar stevig inzetten op meer voorlichting en handhaving, vooral daar waar de risico’s zitten.

Bron: https://www.transport-online.nl/site/112400/aantal-arbeidsongevallen-neemt-toe-inspectie-szw-gaat-strenger-toezien-op-preventie/