incl. BTWexcl. BTW

Europees akkoord nieuwe EU-verordening met strengere veiligheidseisen voor machines

Op 22 mei heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet in het waarborgen van de veiligheid van machines. Met de goedkeuring van de nieuwe machineverordening worden er strengere veiligheidseisen opgelegd aan machinefabrikanten. Deze verordening, die voortbouwt op de bestaande Machinerichtlijn, is een belangrijke mijlpaal in het reguleren van de opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), die in moderne machines worden toegepast. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van deze nieuwe verordening bespreken.

Uitbreiding van het toepassingsgebied
Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe machineverordening is de uitbreiding van het toepassingsgebied. De bestaande Machinerichtlijn dekte niet voldoende de risico’s van nieuwe technologieën, en daarom is besloten om de verordening van toepassing te laten zijn op machines die gebruikmaken van AI en methoden voor machinaal leren. Dit betekent dat fabrikanten van machines met deze technologieën aan striktere veiligheidseisen moeten voldoen om de risico’s voor gebruikers te minimaliseren.

Aanpassing van de lijst van hoogrisicomachines
De huidige lijst van machines met hoog risico, zoals vastgelegd in bijlage IV van de Machinerichtlijn, is al vijftien jaar oud en sluit niet meer goed aan op de veranderende markt. Daarom zal de lijst worden herzien en geactualiseerd. Machines die geen hoog risico meer vormen, zullen van de lijst worden gehaald, terwijl nieuwe machines met AI-toepassingen voor veiligheid juist aan de lijst worden toegevoegd. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de verordening relevant blijft voor de huidige marktomstandigheden en de opkomende technologieën.

Conformiteitsbeoordeling
Een ander belangrijk aspect van de nieuwe machineverordening is de herziening van de conformiteitsbeoordeling. De EU-Raad en het Parlement hebben overeenstemming bereikt om de huidige lijst van hoogrisicomachines met verplichte conformiteitsbeoordeling door derden op te splitsen in twee delen. Voor slechts zes categorieën machines blijft deze verplichting bestaan, terwijl fabrikanten van andere categorieën zelf een conformiteitsbeoordeling mogen uitvoeren, al dan niet met behulp van een conformiteitsbeoordelingsinstantie. Deze aanpassing is bedoeld om productveiligheid te waarborgen zonder onnodig zware eisen op te leggen aan fabrikanten.

Uitbreiding naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen
Een opvallende verandering in de nieuwe verordening is de uitbreiding van de regels naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische steps en fietsen. Aangezien deze voertuigen steeds populairder worden en een potentieel risico vormen voor gebruikers, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen. Door deze uitbreiding worden ook deze voertuigen onderworpen aan de nieuwe machineverordening.

Overgangsperiode en inwerkingtreding
De nieuwe machineverordening treedt deze zomer in werking. Machinefabrikanten hebben vanaf de datum van inwerkingtreding 3 jaar en 6 maanden de tijd om hun productie van nieuwe machines aan te passen aan de nieuwe eisen. Na afloop van deze overgangsperiode wordt de machineverordening van kracht en zal de Machinerichtlijn worden ingetrokken.

Conclusie
De nieuwe machineverordening van de EU markeert een belangrijke stap in het waarborgen van de veiligheid van machines, met name in het licht van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Met strengere veiligheidseisen, herziening van de lijst van hoogrisicomachines en uitbreiding naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen, is de verordening gericht op het minimaliseren van risico’s voor gebruikers. Machinefabrikanten hebben een overgangsperiode om zich aan te passen aan de nieuwe eisen, waarna de machineverordening volledig van kracht zal worden. Al met al is deze verordening een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat machines veilig en betrouwbaar zijn in een steeds veranderende technologische wereld.

Bron: Europese Raad

Inspectie: veel rolsteigers staan onveilig, ‘zorgwekkend beeld’

Er is veel mis met het gebruik van rolsteigers. De Inspectie SZW controleerde de afgelopen tijd 270 rolsteigers en bij 251 bleek sprake van onveilige situaties. “Dan was er sprake van valgevaar of was de steiger op de verkeerde manier opgebouwd”, zegt arbeidsinspecteur Michel Schenk.

Vallen van een rolsteiger is een van de meest voorkomende ongelukken in de bouw. De steigers werden gebruikt voor bouw-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. De meeste overtredingen werden volgens de inspectie begaan door schilders.

De inspecteurs kwamen onstabiele steigers tegen, waardoor er een grotere kans is op valgevaar. Er werden ook steigers aangetroffen waarbij de wielen niet op de rem stonden.

‘Zorgwekkend beeld’

Het is niet de eerste keer dat de inspectie aandacht vraagt voor het valgevaar bij rolsteigers. Toch blijven de cijfers een zorgwekkend beeld geven, zegt Schenk. Volgens hem is de wetgeving streng genoeg, “maar we kunnen niet achter elke lantaarnpaal staan”.

De verantwoordelijkheid ligt wat de inspectie betreft vooral bij bedrijven, die ervoor moeten zorgen dat hun mensen veilig op de steigers staan.

Boetes voor het niet correct gebruiken van de steiger kunnen oplopen tot duizenden euro’s, maar in veel gevallen wordt de zaak eerst stilgelegd. De inspectie kan overigens alleen boetes uitdelen als ze iemand ook echt zien werken op een steiger.

ToolSafety ziet voor veel klanten toe op de veiligheid van de gebruikte rolsteigers, onder meer door de verzorging van de verplichte periodieke inspectie (EN 1004). Ook interesse? Neem hier een kijkje.

Bron: NOS
https://nos.nl/artikel/2357299-inspectie-veel-rolsteigers-staan-onveilig-zorgwekkend-beeld

Aantal arbeidsongevallen neemt toe, inspectie SZW gaat strenger toezien op preventie

DEN HAAG – Steeds meer werknemers worden slachtoffer van een arbeidsongeval. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (2018: 71). Verreweg de meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers.

Bij bedrijven met minder dat tien werknemers vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. Per honderdduizend werknemers waren gemiddeld 67 mensen betrokken bij een arbeidsongeval. Bij middelgrote bedrijven (10 tot 100 werknemers) en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 45 en 10 personen per honderdduizend werknemers in de periode 2015 tot en met 2019. Jongeren tussen 15 en 24 jaar zijn relatief vaak slachtoffer van ongelukken tijdens het werk, evenals werknemers van 55 jaar en ouder.

Werknemers in de leeftijd van 25 tot en met 34 jaar zijn relatief het minst vaak betrokken bij een ernstig ongeval. Tweederde van de geregistreerde slachtoffers is in vaste of tijdelijke dienst van een werkgever. Eén op de vier geregistreerde slachtoffers is uitzendkracht of zelfstandige.

Het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van bedrijven. Zij zijn verplicht om de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te inventariseren. Ook is het noodzakelijk dat bedrijven maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen ziek worden of letsel oplopen door hun werk.

Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde. De Inspectie SZW gaat daarom dit jaar stevig inzetten op meer voorlichting en handhaving, vooral daar waar de risico’s zitten.

Bron: https://www.transport-online.nl/site/112400/aantal-arbeidsongevallen-neemt-toe-inspectie-szw-gaat-strenger-toezien-op-preventie/