incl. BTWexcl. BTW

Privacy Policy

Hoe ToolSafety omgaat met privacy en de AVG

Sinds 25 mei 2018 moeten alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). ToolSafety spant zich altijd in om de privacy te waarborgen en heeft maatregelen genomen om te voldoen aan ontwikkelingen rondom deze wetgeving.

Hier vindt u meer informatie over hoe ToolSafety om zal gaan met deze regelgeving. Als u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@ToolSafety.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Graag maken wij eerst duidelijk wat wordt bedoeld met “persoonsgegevens”. Dit zijn gegevens die kunnen worden verbonden aan een individu, of waarmee een individu kan worden geïdentificeerd. Algemene bedrijfsgegevens vallen niet onder deze noemer.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens en data-minimalisatie

Als onderdeel van data-minimalisatie zal ToolSafety alléén persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken als deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. ToolSafety verzamelt alléén persoonsgegevens die publiekelijk beschikbaar zijn of die door betrokkenen zelf aan ons zijn verstrekt.

ToolSafety verwerkt de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord Portal en Webshop);
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bezoekgedrag
  • Bedrijfsnaam 
  • Adresgegevens
  • Factuurgegevens

Informeren van betrokkenen over beleid persoonsgegevens.

ToolSafety streeft ernaar alle betrokkenen zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Op deze website wordt een link opgenomen die verwijst naar informatie over de AVG en de manier waarop ToolSafety hiermee omgaat. Ter volledigheid zijn de algemene voorwaarden op alle website pagina’s terug te vinden en wordt duidelijk vermeld wanneer er cookies van partners worden gebruikt op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

ToolSafety deelt nooit gegevens met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Zo geven particulieren en bedrijven die wij helpen in hun zoektocht naar de juiste duurzame maatregelen altijd nadrukkelijke toestemming om hun gegevens met potentiële leveranciers te delen.

Mocht er toch een bezwaar zijn tot het delen van deze informatie, kan hiertegen bezwaar kan worden gemaakt.

Aanstelling functionaris voor de gegevensbescherming

ToolSafety heeft voor het afhandelen van vragen, verzoeken en klachten aangaande privacy een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze spant zich in om zo snel, duidelijk en volledig mogelijk te reageren op privacy-gerelateerde vragen en verzoeken en is bereikbaar via het e-mailadres info@ToolSafety.nl .

Toegang tot persoonsgegevens

De interne processen bij ToolSafety zijn zo ingericht dat werknemers alleen op een ‘need-to-know’ basis toegang krijgen tot persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens alleen beschikbaar zijn voor werknemers wanneer deze nodig zijn voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.

Diensten en leveranciers

ToolSafety heeft heeft de afspraak met alle leveranciers waar ToolSafety gebruik van maakt voor zijn dienstverlening dat deze voldoen aan de AVG regelgeving.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

De betrokkenen van ToolSafety hebben recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Zij hebben toegang tot informatie over de manier waarop ToolSafety deze gegevens verwerkt. ToolSafety spant zich in om, op verzoek, een duidelijk overzicht te geven van de gegevens die worden verwerkt. Betrokkenen kunnen een kopie ontvangen van de gegevens die bij ons beschikbaar zijn. Op verzoek kunnen betrokkenen ook geïnformeerd worden over de
verwerking van hun gegevens. Denk hierbij aan het doel van de verwerking, met wie de gegevens zijn gedeeld en hoe de gegevens zijn verkregen.

Betrokkenen hebben het recht om ToolSafety te verzoeken tot verwijdering of correctie van hem betreffende persoonsgegevens.Persoonsgegevens worden standaard binnen 18 maanden vernieuwd en anders verwijderd.

Betrokkenen moeten hun persoonsgegevens kunnen overdragen aan andere partijen. Dit geldt ook voor geanonimiseerde gegevens die toch tot een individu kunnen worden herleid. ToolSafety verstrekt deze gegevens, op verzoek, in een gestructureerde en algemeen gebruikte elektronische open standaard.