incl. BTWexcl. BTW

Inspectie zonnepanelen (Scope 12)

Vanaf juli 2020 kunt u bij ons terecht voor de Zonnepanelen inspectie conform SCIOS Scope 12!

Deze inspectie is opgedeeld in twee varianten:

  • de Scope 12 (EBI) eerste inspectie;
  • de Scope 12 (PI) dit is de periodieke inspectie.

Deze inspecties zijn de nieuwe methodes voor de inspectie van zonnepanelen, welke geborgd worden in het SCIOS Technisch Document 18.

De Scope 12 inspectie is voortgekomen uit een eis van de (brand-) verzekering, maar het is zeker ook in het belang voor de veiligheid van u, van uw gezin of uw bedrijf.

Welke inspectie heb ik volgens SCIOS Scope 12 nodig?

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) vindt eenmalig plaats na het opleveren van de installatie of na het wijzigen van de installatie.

Periodieke inspectie (PI) vindt plaats 5 jaar na de eerste oplevering of na de laatste inspectie welke heeft plaatsgevonden.

Wat voeren we uit tijdens een scope 12 inspectie EBI en PI?

Tijdens de EBI inspectie wordt uw installatie beoordeeld door middel van metingen en een visuele inspectie, hierbij wordt naar de volgende punten gekeken:

  • Constructie en ontwerp
  • Visuele beoordeling PV installatie conform IEC 62446-1
  • Metingen en beproevingen conform IEC 62446-1
  • Metingen en beproevingen conform NEN3140

Tijdens de PI inspectie wordt uw installatie beoordeeld door middel van metingen en een visuele inspectie, hierbij wordt naar de volgende punten gekeken:

  • Constructie en ontwerp
  • Visuele beoordeling PV installatie conform IEC 62446-1
  • Metingen en beproevingen conform IEC 62446-1
  • Metingen en beproevingen conform NEN3140

Na de uitvoering van de inspectie op locatie  zal een rapportage opgesteld worden volgens SCIOS scope 12 (TD18)

Keuren elektrische installatie (NTA 8220 / Scope 10)

Brand vormt een grote bedreiging voor uw bedrijfscontinuïteit

De NTA 8220 (Scope 10) keuring is geen vervanging voor NEN 3140 maar deze keuring is specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie.

Tot voorheen was er geen vaste manier voor het specifiek controleren van brandrisico’s op elektrische installaties. De NTA 8220 is specifiek hiervoor ontwikkeld door iKeur, het Verbond van Verzekeraars en UNETO-VNI. Ondanks dat het NTA 8220 geen wettelijke verplichting is, wprdt deze in de praktijk meestal wel door verzekeraars gevraagd. Veel verzekeraars stimuleren inspecties en/of keuringen van elektrische installaties.

Aangezien deze controlemethodiek specifiek voor dit doel is ontwikkeld, vraagt dit net iets meer van de inspecteur. Tijdens de keuring inspecteert de keurmeester – naast de vaste elektrische installatie – ook de veiligheid van risicovolle apparaten en machines. Na uitvoering van de werkzaamheden ontvangt u de uitgewerkte rapportage van de bevindingen in het ToolSafety Portal. Deze kan u vervolgens aan uw verzekeraar voorleggen.

Thermografische inspectie (NEN 3140 / Scope 8)

Met een infraroodcamera is het mogelijk om tweedimensionale warmtebeelden te maken. De camera bepaalt nauwkeurig de temperatuurverdeling van uw installatie.

Slechte verbindingen, warmtelekken en andere onzichtbare knelpunten worden hiermee opgespoord. Daardoor is een thermografische inspectie een uitstekend middel om onnodig energieverbruik, storingen, (brand-)schade en/of gevolgschade te voorkomen.

Na de meting ontvangt u in het ToolSafety Portal een rapportage met de thermografische foto’s. U ziet dus direct waar mogelijk gevaarlijke situaties in uw installatie zitten.

Thermografie is een verstandige aanvulling op de NEN 3140 / Scope 8 keuring die wij tevens aanbieden.

Keuren Elektrische Installatie (NEN 3140 / Scope 8)

In de Nederlandse Wet is vastgelegd dat elektrische installaties veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installatie veilig moeten worden uitgevoerd.

Werken met elektrische installaties levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om deze risico’s te beperken.

Zowel de Arbowet als uw verzekeraar verplichten u als eigenaar om uw elektrische installaties periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens specifieke eisen van de verzekeraar.

Bij ToolSafety bent u verzekert van een keurmeester met de juiste papieren en ervaringen voor het grondig en compleet uitvoeren van de NEN 3140 inspectie. Deze inspectie bestaat o.a. uit metingen, beproevingen en visuele inspecties. Na afronding van de inspectie ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage met de bevindingen in het ToolSafety Portal.