incl. BTWexcl. BTW

Werkplekinspectie

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doet u dat? Waar dient u als werkgever op te letten?

Als werkgever bent u niet alleen moreel maar ook conform Arbo en VCA ook wettelijk verplicht om de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers te waarborgen. Zo dient u te zorgen voor een structureel toezicht op een goede werkomgeving in termen van licht en geluid, een ergonomische werkhouding, veilige en gekeurde gereedschappen en machines, inzicht in blootstelling aan gevaarlijke stoffen etc.

De objectieve werkplekinspectie van ToolSafety is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te bevorderen. Met de werkplekinspectie toont u aan dat u deze verplichting serieus neemt. U signaleert hierdoor op tijd onveilige situaties en kunt samen met onze praktische en concrete adviezen het risico op ongevallen beperken.

Met behulp van een praktische checklist letten we tijdens de werkplekinspectie op volgende aspecten:

 • Risicovolle werkzaamheden, gevaarlijke situaties en handelingen;
 • Naleving van veiligheidsregels en veiligheidsgedrag;
 • Machineveiligheid, veilig en juist gebruik van machines en gereedschap;
 • Onderhoud en keuringen van arbeidsmiddelen;
 • Aanwezigheid en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen;
 • Ergonomie en fysieke belasting;
 • Licht en geluidsnormen;
 • Orde en netheid;
 • Brandveiligheid en evacuatie
 • Organisatie, o.a. controle op aanwezigheid van een Risico inventarisatie en evaluatie* (RI&E), Plan van Aanpak* (PvA), BHV-plan* en BHV-organisatie*
  • *toetsing maakt geen deel uit van de werkplekinspectie

Na afronding van de inspectie kan u het inspectierapport terugvinden en downloaden in het ToolSafety Portal.

Kalibratie meetapparatuur

“Door een meetinstrument aantoonbaar herleidbaar te kalibreren is de uitlezing van het instrument gewaarborgd.”

Kalibreren betekent zoveel als het vergelijken van een meetmiddel met een internationale standaard om de nauwkeurigheid vast te stellen. ToolSafety en haar partners gebruiken hiervoor gecertificeerde meetmiddelen. De te kalibreren meetmiddelen worden vergeleken met een hogere standaard die op zijn beurt weer gekalibreerd is door een extern bedrijf.

ToolSafety en haar partners kunnen de kalibraties van uw meetapparatuur uitvoeren in gecontroleerde laboratoria volgens de hoge kwaliteitsnormen van de RvA. Kalibratie is mogelijk voor de volgende categorieën:

Drukkalibratie

In veel verschillende bedrijfstakken worden drukmetingen uitgevoerd. Van een absolute drukmeter in de vliegtuigindustrie tot een bloeddrukmeter in de medische zorg, van een bandenspanningsmeter voor voertuigen tot een (smart)transmitter in de procesindustrie. Daarbij kan u denken aan onder andere:

 • Digitale drukmeter
 • Manometer
 • Barometer
 • Druktransmitter
 • Calibrators

Elektrische kalibratie

Voor elektrische kalibraties kunt op diverse gebieden terecht:

LF elektrisch : spanning, stroom, weerstand, frequentie / tijd.
Toerental

Denk daarbij onder andere aan de kalibratie van:

 • Multimeters
 • Clampmeters
 • NEN testers
 • Toerentellers
 • Tachometers
 • Stopwatches
 • Proces calibrators/simulators
 • Weerstand decadebanken
 • ESD testers

Geometrische kalibratie

In de metaal verwerkende industrie, maar ook in de kunststof verwerkende industrie, gebruikt men diverse meetmiddelen om de juiste maat op te nemen en daar de producten mee te fabriceren. Deze geometrische meetmiddelen dienen nauwkeurig te zijn, als men de klant wil garanderen dat het product goed is en precies op maat is gefabriceerd. Om die accuraatheid te garanderen dient men deze geometrische meetmiddelen periodiek te laten kalibreren en certificeren.

 • Eindmaten
 • Instelringen
 • Meetklokken
 • Moerpenkalibers
 • Verplaatsingsopnemers
 • Inbouwschroefmaten
 • Hoekhaken
 • Reien
 • Hoekmeters
 • Machinewaterpassen en bouwwaterpassen
 • Schuifmaten en schroefmaten

Kracht- en momentkalibratie

Momentsleutels worden gekalibreerd door middel van een aanhaalinrichting afgeleid van de ISO-norm 6789.

Het bereik voor het kalibreren van momentsleutels loopt op tot 3000Nm, waarbij het bereik tot en met 2000Nm valt onder de RvA erkenning.

De kalibratie van krachtmeters wordt uitgevoerd door vergelijking met referentie krachtopnemers, waarbij de kracht aangebracht wordt met behulp van een krachtbank. Krachtmeters met een bereik tot 1kN worden gekalibreerd met behulp van massastukken, dus met “dood gewicht”. Middels een speciale krachtbank kunnen daarnaast ook krachtmeters met een bereik tot en met 50kN worden gekalibreerd, voor zowel trek- als drukkracht. Dit hele bereik valt onder de RvA erkenning.

Temperatuur- en vochtkalibratie

Thermometer kalibratie

Temperatuur kalibratie is mogelijk van temperaturen vanaf 230 °C tot 1050 °C. Deze uitbreiding is RvA erkend. De volledige range gaat van -100 – 1050 °C.

Infrarood thermometer kalibratie

Temperatuurkalibraties van non-contact thermometers(infrarood thermometers) is mogelijk in de range van -15 °C tot 500 °C en zijn RvA erkend.

Thermo-hygrometer kalibratie

Onder de mogelijkheden vallen onder andere diverse soorten thermo-hygrometers en sensoren in de range van 10-95 %RV. In een klimaatkast kunnen verschillende relatieve vochtigheid-waarden gegenereerd worden bij verschillende omgevingstemperaturen. Deze gecreëerde luchtvochtigheidcondities worden herleidbaar gemeten met een standaard dauwpuntmeter en meerdere thermistoren, met welke vervolgens de werkelijke relatieve luchtvochtigheid berekend wordt. Daarnaast behoren ook dataloggers en thermo-hygrografen tot de mogelijkheden.

ToolSafety Portal

Net als voor de keuring en inspectie van onder andere arbeidsmiddelen, worden ook de kalibraties van uw meetmiddelen geregistreerd in het ToolSafety Portal. Zo blijven al uw keurings- en kalibratie plichtige arbeidsmiddelen en meetapparatuur centraal en overzichtelijk en ontvangt u ook vanuit het portal een automatische herinnering voor her-kalibratie.