incl. BTWexcl. BTW

Keuren & onderhoud Brandblussers (NEN 2559)

Met brandblussers en bluswagens kan u voorkomen dat een beginnende brand uitgroeit tot een grote brand met grote gevolgen. Maar succesvol blussen is alleen mogelijk met periodiek geïnspecteerde en goed onderhouden blusmiddelen zoals ook voorgeschreven in het arbo-besluit en zoals geëist door uw verzekeraar. Bij ToolSafety bent u verzekert van een monteur met REOB certificering!

Bij ToolSafety bent u verzekert van een monteur met REOB certificering!

Welke verplichtingen zijn er voor u als werkgever wanneer het gaat om blusmiddelen?

 • Er dienen voldoende onderhouden en gekeurde blusmiddelen aanwezig te zijn
 • Deze dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen
 • Blusmiddelen moeten voldoen aan de norm NEN-2559 (controle, periodiek onderhoud en inspectie)

Na aanschaf van de blusmiddelen volgt vaak matig of zelfs geen onderhoud. De kans dat blusmiddelen die niet of niet goed onderhouden zijn in geval van nood niet meer functioneren en dus gevaarlijk zijn is een stuk groter. Zorg er dan ook voor dat uw blusmiddelen geen schijnveiligheid zijn. Voor de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en uw eigendommen is een goede periodieke controle van blusmiddelen een absolute noodzaak als u aan uw zorgplicht wil voldoen.

keuring brandblussers (NEN-EN 2559)

NEN-EN 2559 schrijft het volgende voor:

 • Jaarlijkse keuring en onderhoud
 • Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat en schuimblussers
 • Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd, de slang, pistolen en patroon moeten worden afgeperst en geijkt.

In overleg kan hierbij ook worden gekozen voor de aanschaf van een volledig nieuwe brandblusser i.v.m de hoge kosten van de revisie.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem contact met ons op.

Controle verbandmiddelen

De controle van verbandmiddelen is een belangrijk punt om mee te laten nemen tijdens al uw jaarlijkse controles. Zoals u ongetwijfeld weet bent u verplicht om jaarlijks de blusmiddelen te laten controleren (meer info vind u hier). Wij breiden dit indien gewenst uit met de controle van uw verbandmiddelen, noodverlichting en AED(’s). Zo bent u altijd verzekerd dat uw veiligheidsmiddelen up to date zijn.

Met regelmaat komen we verband- / BHV koffers tegen waar steriele producten in zitten die al jaren over de datum zijn of welke zijn gebruikt maar niet meer aangevuld. Wij kunnen deze voor u controleren en ter plaatse weer aanvullen of vervangen.

Wij administreren alle arbeidsmiddelen en veiligheidsmiddelen samen met de keurings- en onderhoudsrapporten centraal in het ToolSafety Portal en zorgen er zo voor dat u jaarlijks een bericht krijgt wanneer een nieuwe controle nodig is.

Keuren & onderhoud vluchtwegverlichting (NEN-EN 50172 & NEN-EN 1838)

Noodverlichting in openbare gebouwen of in bedrijven dient beschikbaar te zijn voor het geval de standaard verlichting wegvalt door een calamiteit zoals brand waardoor de elektriciteitsvoorziening niet meer werkt. Het is de noodverlichting die ervoor zorgt ervoor dat u in staat bent het pand te verlaten via een vooraf vastgestelde verlichte route (vluchtwegverlichting) die door groene pictogrammen (vluchtwegaanduiding) getoond wordt. Een goede vluchtweg is cruciaal voor een veilige evacuatie bij een calamiteit.

“Een goede vluchtweg is cruciaal voor uw veilige evacuatie bij een calamiteit”

De vluchtwegen in uw bedrijfspand moeten voorzien zijn van minimale vluchtwegverlichting zodat u in staat bent obstakels te vermijden en veilig kunt evacueren. Grote verblijfsruimten zoals bijvoorbeeld vergaderkamers, kantines of kantoren die aansluiten op zo’n vluchtroute dienen ook tijdens calamiteiten voorzien te zijn van algemene verlichting (anti-paniekverlichting). Zo bent u in staat de vluchtroute te bereiken en van daaruit uw weg naar een veilige plek of verzamelplaats te vinden.

Goede noodverlichting is van levensbelang en daarmee ook de controles om de correcte werking te garanderen. Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan nood/vluchtweg verlichting is verplicht. Dit is vastgelegd in Bouwbesluit 2012 en Arbowet.

ToolSafety verzorgt de controles volgens de NEN-EN 50172 & NEN-EN 1838 en geeft u graag advies over de mogelijkheden.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Keuren & onderhoud Brand-slanghaspels (NEN-EN 671-3)

Met brandslanghaspels kan u voorkomen dat een beginnende brand uitgroeit tot een grote brand met grote gevolgen. Maar succesvol blussen is alleen mogelijk met periodiek gekeurde en goed onderhouden blusmiddelen zoals ook voorgeschreven in het arbo-besluit en zoals geëist door uw verzekeraar. Wanneer u deze keuring door ToolSafety uit laat voeren bent u gegarandeerd van een gediplomeerde monteur met REOB certificaat.

Na de installatie van brandslanghaspels volgt vaak matig of zelfs geen onderhoud. De kans dat deze die niet of niet goed onderhouden zijn in geval van nood niet meer functioneren en dus gevaarlijk zijn is een stuk groter. Zorg er dan ook voor dat uw haspels geen schijnveiligheid zijn. Voor de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en uw eigendommen is een goede periodieke keuring van uw haspels en overige blusmiddelen een absolute noodzaak als u aan uw zorgplicht wil voldoen.

“succesvol blussen is alleen mogelijk met periodiek gekeurde en goed onderhouden blusmiddelen”

keuring brandslanghaspels (NEN-EN 671-3)

Conform NEN-EN 671-3 moeten brandslanghaspels worden gekeurd en onderhouden. Welke onderdelen worden tijdens de keuring nagelopen?

 • Bereikbaarheid brandslanghaspel
 • Bevestiging brandslanghaspel
 • Controle op aanwezigheid en leesbaarheid
 • Controle op beschadigingen
 • Controle van de slangklem
 • Controle van de straalpijp
 • Controle van de slanggeleider
 • Aanbrengen van onderhoudsetiketten
 • (minimaal 1x per 5 jaar beproeving)

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Controle & onderhoud Brandmeldinstallatie (NEN 2654-1)

U als gebouweigenaar bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van uw brandmeldinstallatie. Hoe dit moet worden uitgevoerd is wel voorgeschreven voor een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie, namelijk conform NEN 2654-1.

U als gebouweigenaar bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van uw brandmeldinstallatie

Periodiek onderhoud
De frequentie van het onderhoud valt en staat met de gevoeligheid (bv. vandalisme, vervuiling) en het doel van uw installatie. Indien de installatie veel onderhoud nodig heeft kan het verstandig zijn onderdelen van de BMI te vervangen. Ook is het mogelijk dat uw verzekeraar eisen stelt aan de frequentie en/of onderhoudsvoorschriften. Wanneer onderhoud periodiek wordt gedaan worden problemen voorkomen. Over het algemeen wordt onderhoud van de brandmeldinstallatie jaarlijks meegenomen tijdens de controle van de blusmiddelen.

Ontzorging
ToolSafety neemt jaarlijks contact met u op voor het onderhoud  aan de brandmeldinstallatie. Reparatie en vervangen van onderdelen worden altijd in overleg met u uitgevoerd. Op deze manier nemen wij u die zorg uit handen, is alles up to date is en blijft u met een veilig gevoel achter.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.