incl. BTWexcl. BTW

Werkplekinspectie

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doet u dat? Waar dient u als werkgever op te letten?

Als werkgever bent u niet alleen moreel maar ook conform Arbo en VCA ook wettelijk verplicht om de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers te waarborgen. Zo dient u te zorgen voor een structureel toezicht op een goede werkomgeving in termen van licht en geluid, een ergonomische werkhouding, veilige en gekeurde gereedschappen en machines, inzicht in blootstelling aan gevaarlijke stoffen etc.

De objectieve werkplekinspectie van ToolSafety is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te bevorderen. Met de werkplekinspectie toont u aan dat u deze verplichting serieus neemt. U signaleert hierdoor op tijd onveilige situaties en kunt samen met onze praktische en concrete adviezen het risico op ongevallen beperken.

Met behulp van een praktische checklist letten we tijdens de werkplekinspectie op volgende aspecten:

 • Risicovolle werkzaamheden, gevaarlijke situaties en handelingen;
 • Naleving van veiligheidsregels en veiligheidsgedrag;
 • Machineveiligheid, veilig en juist gebruik van machines en gereedschap;
 • Onderhoud en keuringen van arbeidsmiddelen;
 • Aanwezigheid en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen;
 • Ergonomie en fysieke belasting;
 • Licht en geluidsnormen;
 • Orde en netheid;
 • Brandveiligheid en evacuatie
 • Organisatie, o.a. controle op aanwezigheid van een Risico inventarisatie en evaluatie* (RI&E), Plan van Aanpak* (PvA), BHV-plan* en BHV-organisatie*
  • *toetsing maakt geen deel uit van de werkplekinspectie

Na afronding van de inspectie kan u het inspectierapport terugvinden en downloaden in het ToolSafety Portal.