incl. BTWexcl. BTW

Keuren Trappen, ladders & rolsteigers (NEN 2484/1004)

Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee. Het is om die reden dat er wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen.

In Nederland zijn de minimale eisen voor ladders en trappen vastgelegd in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel van de Warenwet. Ladders en trappen die in Nederland worden verhandeld moeten voldoen aan dit besluit. Dit geldt zowel voor ladders en trappen voor de consumenten- als professionele markt.

Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee. Het is om die reden dat er wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen

In de NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen. Deze norm geeft aanvullende eisen en wordt gezien als de beste keuringsmethode om te voldoen aan de waren- en arbowetgeving. Voor Rolsteigers is NEN-EN 1004 van toepassing. NEN-EN 1004 is de norm die de NEN 2718 vervangt.

ToolSafety keurt alle draagbare klimmaterieel en rolsteigers volgens het Arbobesluit, Machinerichtlijn en de NEN 2484 / NEN-EN 1004. Na afronding van de keuring kan u het keuringsrapport terugvinden en downloaden in het ToolSafety Portal.

Nog vragen? Neem hier contact met ons op.