incl. BTWexcl. BTW

Machineveiligheid & Technische documentatie

Het creëren van een veilige werkomgeving staat centraal.

De veranderende wet- en regelgeving maakt het lastig om steeds bij te blijven. En ook bestaande machines dienen – op vlak van veiligheid – te voldoen aan de “laatste stand der techniek” om risico’s te minimaliseren.

Maar hoe doet u dit? ToolSafety helpt u hier graag bij!

De wet- en regelgeving op het gebied van machineveiligheid is behoorlijk complex en kan door ons en onze servicepartners op een heldere manier worden ingepast in uw bedrijf of toegepast op uw machines. De focus ligt daarbij op:

• Veiligheidsgedrag

• Machineveiligheid

• Procesveiligheid

• CE markering


Wij kunnen u samen met onze servicepartners stapsgewijs en tot in detail ondersteunen met advisering en inhoudelijke taken met betrekking tot CE Markering en Machineveiligheid:

1. CE-markering stappenplan, de Machinerichtlijn en overige Europese richtlijnen.

2. CE-documentatie: opstellen gebruikershandleiding, Technisch Dossier, Verklaring van Overeenstemming en CE-typeplaatje

3. Risicobeoordeling en risicoreductie.

4. Performance Level berekeningen.

5. Veiligheidscomponenten en elektrische veiligheid.

6. Veiligheid van Control Systems.

7. Veiligheid in hydrauliek en pneumatiek

8. Toepassen van de meest voorkomende normen.


Technische documentatie op maat

Voor alle genoemde branches waarin wij werkzaam zijn voor opdrachtgevers,  kunnen we maatwerk in documentatie leveren. Soms gaat het over het omzetten van R&D-documentatie naar een gebruikershandleiding en in andere projecten draait het om eenzelfde handleiding bouwen vanaf de werkvloer. Alles is natuurkunde en alles is uit te leggen.

U kunt dan denken aan:

 • Operator manuals
 • Commissioning manuals
 • Maintenance manuals
 • Troubleshooting manuals
 • Training manuals

Samen met onze servicepartners ontwikkelen en schrijven we technische documentatie voor alle technische sectoren, van elektro tot mechanica en van optica tot chemie:

 • Automotive, Motorcycles, Truck & Bus
 • Gasmotoren, dieselmotoren, benzinemotoren & HFO-motoren
 • Material handling, conveyors, kraansystemen, robots, cobots
 • Semiconductors, lasers, electronica.
 • Optics, Interferometers, imaging.
 • Software, screenshots
 • Aerospace metallurgie & jet turbines,
 • LM2500 comm. & mil. spec.
 • Shipping & propulsion
 • Elektro laagspanning, hoogspanning
 • Elektrotechnisch installeren en monteren
 • Fabricage & procesbeschrijvingen
 • WKK met teruglevering aan het net.
 • Windturbines
 • Electrificatie van voertuigen, batterij en hybride.

Voordat er één letter op papier komt zorgen wij ervoor dat we precies de stakeholders en gebruikers van de documentatie in kaart hebben en zorgen we ervoor dat we uw machines door en door kennen door middel van er eigenhandig mee te werken.

 • De teksten worden – afhankelijk van uw wensen in Word, Framemaker of één van de beschikbare XML-editors gemaakt
 • Illustraties worden op maat voor u ontwikkeld in de Adobe Cloud software, zoals Illustrator of Photoshop;
 • Op verzoek bewerken we klantentekeningen met Fusion 360 of andere programma’s.
 • Tot slot is het mogelijk om animaties te maken in Cinema4D of Blender.

Uniek aan onze dienst is dat we u niet alleen helpen met het in kaart brengen van tekortkomingen op basis van de laatste normen en wet- en regelgeving. Maar we zorgen er daarnaast ook voor dat er aan de hand van de laatste stand der techniek documentatie wordt aangeleverd en de nodige aanpassingen worden aangebracht in de werkomgeving en aan uw machines zelf!