incl. BTWexcl. BTW

Keuren & onderhoud Brandblussers (NEN 2559)

Met brandblussers en bluswagens kan u voorkomen dat een beginnende brand uitgroeit tot een grote brand met grote gevolgen. Maar succesvol blussen is alleen mogelijk met periodiek geïnspecteerde en goed onderhouden blusmiddelen zoals ook voorgeschreven in het arbo-besluit en zoals geëist door uw verzekeraar. Bij ToolSafety bent u verzekert van een monteur met REOB certificering!

Bij ToolSafety bent u verzekert van een monteur met REOB certificering!

Welke verplichtingen zijn er voor u als werkgever wanneer het gaat om blusmiddelen?

  • Er dienen voldoende onderhouden en gekeurde blusmiddelen aanwezig te zijn
  • Deze dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen
  • Blusmiddelen moeten voldoen aan de norm NEN-2559 (controle, periodiek onderhoud en inspectie)

Na aanschaf van de blusmiddelen volgt vaak matig of zelfs geen onderhoud. De kans dat blusmiddelen die niet of niet goed onderhouden zijn in geval van nood niet meer functioneren en dus gevaarlijk zijn is een stuk groter. Zorg er dan ook voor dat uw blusmiddelen geen schijnveiligheid zijn. Voor de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en uw eigendommen is een goede periodieke controle van blusmiddelen een absolute noodzaak als u aan uw zorgplicht wil voldoen.

keuring brandblussers (NEN-EN 2559)

NEN-EN 2559 schrijft het volgende voor:

  • Jaarlijkse keuring en onderhoud
  • Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat en schuimblussers
  • Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd, de slang, pistolen en patroon moeten worden afgeperst en geijkt.

In overleg kan hierbij ook worden gekozen voor de aanschaf van een volledig nieuwe brandblusser i.v.m de hoge kosten van de revisie.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem contact met ons op.