incl. BTWexcl. BTW

Keuren elektrische installatie (NTA 8220 / Scope 10)

Brand vormt een grote bedreiging voor uw bedrijfscontinuïteit

De NTA 8220 (Scope 10) keuring is geen vervanging voor NEN 3140 maar deze keuring is specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie.

Tot voorheen was er geen vaste manier voor het specifiek controleren van brandrisico’s op elektrische installaties. De NTA 8220 is specifiek hiervoor ontwikkeld door iKeur, het Verbond van Verzekeraars en UNETO-VNI. Ondanks dat het NTA 8220 geen wettelijke verplichting is, wprdt deze in de praktijk meestal wel door verzekeraars gevraagd. Veel verzekeraars stimuleren inspecties en/of keuringen van elektrische installaties.

Aangezien deze controlemethodiek specifiek voor dit doel is ontwikkeld, vraagt dit net iets meer van de inspecteur. Tijdens de keuring inspecteert de keurmeester – naast de vaste elektrische installatie – ook de veiligheid van risicovolle apparaten en machines. Na uitvoering van de werkzaamheden ontvangt u de uitgewerkte rapportage van de bevindingen in het ToolSafety Portal. Deze kan u vervolgens aan uw verzekeraar voorleggen.