incl. BTWexcl. BTW

Keuren Aanhangwagens (CE/ Arbo H7/ Wegenverkeerswet)

Voor veel ondernemers zijn transportmiddelen zoals aanhangwagens en trailers onmisbaar. Deze transportmiddelen moeten natuurlijk wel veilig en altijd betrouwbaar zijn. Bij ondeugdelijk materiaal neemt de kans op een ongeval toe en steeds vaker stellen opdrachtgevers veiligheidseisen.

VCA
Bedrijven met VCA-certificering zijn verplicht hun aanhangwagens minimaal jaarlijks te laten keuren. Keuringen van aanhangwagens worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CE-markering, arbobesluit (H7) en de wegenverkeerswet.

Een bekeuring voor uw aanhanger omdat de technische staat niet voldoet aan de wettelijke eisen? Ook dit is door een periodieke keuring van uw aanhangwagen te voorkomen!

Wetgeving
Aanhangwagens met een laadvermogen groter dan 3.500 kg dienen verplicht jaarlijks APK te worden gekeurd. Geadviseerd wordt om echter ook kleinere aanhangwagens (< 3.500 kg laadvermogen) te keuren.

Onderhoud en keuring
Na een ongeval met aanhangwagen wordt de aanhangwagen aan een strenge inspectie onderworpen. Tijdens die inspectie gaat men na of er sprake is van achterstallig onderhoud. Indien het ongeval (deels) te wijten is aan achterstallig onderhoud kunnen zowel de bestuurder als eigenaar aansprakelijk worden gesteld. De eigenaar is namelijk verplicht om tijdig onderhoud uit te voeren en de bestuurder is verplicht om de aanhanger te controleren op gebreken voordat hij of zei deelneemt aan het verkeer.

Mocht u onverhoopt bij bijvoorbeeld een ongeval of ander soort calamiteit betrokken zijn dan kunt u altijd uw ToolSafety keuringsrapport aan uw verzekeringsmaatschappij overhandigen waarmee aansprakelijkheid door een gebrek aan uw aanhangwagen of trailer eenvoudiger te weerleggen is. Dit geldt natuurlijk ook voor bedrijven met personeel, waarvan bijvoorbeeld het personeelslid gebruikt maakt van de transportmiddelen.

Een bekeuring voor uw aanhanger omdat de technische staat niet voldoet aan de wettelijke eisen? Ook dit is door een periodieke keuring van uw aanhangwagen in de meeste gevallen te voorkomen!

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.