incl. BTWexcl. BTW

Controle & onderhoud Brandmeldinstallatie (NEN 2654-1)

U als gebouweigenaar bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van uw brandmeldinstallatie. Hoe dit moet worden uitgevoerd is wel voorgeschreven voor een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie, namelijk conform NEN 2654-1.

U als gebouweigenaar bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van uw brandmeldinstallatie

Periodiek onderhoud
De frequentie van het onderhoud valt en staat met de gevoeligheid (bv. vandalisme, vervuiling) en het doel van uw installatie. Indien de installatie veel onderhoud nodig heeft kan het verstandig zijn onderdelen van de BMI te vervangen. Ook is het mogelijk dat uw verzekeraar eisen stelt aan de frequentie en/of onderhoudsvoorschriften. Wanneer onderhoud periodiek wordt gedaan worden problemen voorkomen. Over het algemeen wordt onderhoud van de brandmeldinstallatie jaarlijks meegenomen tijdens de controle van de blusmiddelen.

Ontzorging
ToolSafety neemt jaarlijks contact met u op voor het onderhoud  aan de brandmeldinstallatie. Reparatie en vervangen van onderdelen worden altijd in overleg met u uitgevoerd. Op deze manier nemen wij u die zorg uit handen, is alles up to date is en blijft u met een veilig gevoel achter.

ToolSafety voorziet u van al uw periodieke controles en inspecties. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.