incl. BTWexcl. BTW

Weet u met welke gevaarlijke stoffen u werkt?

In ieder bedrijf zijn wel gevaarlijke stoffen te vinden. Of het nu gaat om chemicaliën die gebruikt worden in het productieproces of om de schoonmaakmiddelen die de schoonmaakster gebruikt. De wet stelt strenge eisen aan werkgevers wanneer het om gevaarlijke stoffen gaat.

Waar wordt mee gewerkt?
Een werkgever moet in de eerste plaats weten met welke stoffen wordt gewerkt en er vervolgens voor te zorgen dat werknemers veilig met deze stoffen kunnen werken. Veel bedrijven doen hun best doen om aan die eis te voldoen hoe lastig dit ook blijkt de praktijk. En als de werkgever het al niet duidelijk krijgt, weet de werknemer het ook niet. Met de zelfinspectietools van de brancheorganisatie of het Ministerie SZW kunnen de stoffen in kaart worden gebracht.

Blijvende uitdaging
Toch blijft het werken met gevaarlijke stoffen een lastige, ook wanneer ze eenmaal allemaal in kaart zijn gebracht. Hoe bereken je de maximale blootstelling bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld wanneer een werknemer 2u en 45 min met een bepaalde stof werkt, of wanneer verschillende stoffen worden samengevoegd. Als werkgevers de gevaren niet herkennen, kan de arbodeskundige op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie een verdiepend onderzoek instellen naar risico’s. Verschillende bedrijven staan voor verschillende uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bij het ene bedrijf gaat het om het verzamelen en verwerken van de juiste veiligheidsinformatie over producten. Een ander bedrijf heeft te maken met vrijkomende dampen in een productieproces en wil graag weten welke beschermende maatregelen het kan nemen.

De uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen kunnen per bedrijf verschillen. Daar geven we graag enkele handige tips mee voor werken met gevaarlijke stoffen:

 • Bedenk welke stoffen binnen uw bedrijf gevaarlijk kunnen zijn; en welke gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan in het werkproces
  • Kijk hiervoor zeker ook eens naar de stoffenmanager die wordt aanbevolen door het Ministerie SZW
 • Pas een bronaanpak toe; probeer gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te vervangen door alternatieven.
 • Voer stoffen die u niet meer gebruikt op een veilige en verantwoorde manier af.
 • Structureer uw inkoopbeleid zodat u weet welke stoffen het bedrijf binnenkomen.
 • Let op signalen van medewerkers; neem klachten altijd serieus en ga na of die wellicht veroorzaakt worden door het werken met stoffen.
 • Besteed voortdurend aandacht aan de omgang met gevaarlijke stoffen. Bespreek het onderwerp met uw medewerkers en wijs hen ook op hun verantwoordelijkheid.
 • Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen wanneer niet in gebruik steeds worden opgeslagen in een veilige, lucht- en vuurdichte kast of ruimte. Ook tussen de werkzaamheden door.
 • Betrek de ondernemingsraad om het onderwerp binnen uw bedrijf structureel te agenderen en te borgen.
 • Deel in het bedrijf goede voorbeelden van de omgang met gevaarlijke stoffen.

Bronnen:

Magazijninrichting – Veilig werken tussen stellingen

Een magazijn praktisch inrichten is belangrijk, maar veiligheid moet altijd voorop staan. Er zijn vele hoeken en gaatjes waar ongelukken kunnen gebeuren. ToolSafety helpt en adviseert u graag om de risico’s te herkennen én uw magazijnstellingen periodiek op veiligheid te keuren (volgens EN15635).

Vooral magazijnen die in de loop der tijd verder zijn uitgebouwd, hebben vaak onveilige hoeken. Een stelling die een keer is aangereden door een vorkheftruck, hoge rekken zonder doorvalbeveiliging, slecht of zelfs niet verankerde stellingen…

Doorvalbeveiliging
Zeker een magazijnstelling of een palletstelling waar een looproute achterlangs loopt, moet aan de achterkant beveiligd zijn met een doorvalbeveiliging. Dit zijn gaaswanden die achter de palletstelling gemonteerd worden. Als een vorkheftruckchauffeur dan per ongeluk een pallet over de rand duwt, komt deze op de grond terecht zonder het risico dat er een collega gewond raakt.

Aanrijdbeveiliging
In een magazijn zijn vorkheftrucks heel nuttige, maar ook gevaarlijke voertuigen. Alle magazijnstellingen moeten daarom voorzien zijn van een aanrijdbeveiliging, waardoor een stelling na een kleine aanrijding niet meteen gevaarlijk beschadigd raakt. Deze aanrijdbeveiligingen zijn er voor alle hoeken en kopse kanten van stellingen. Niet alleen als er vorkheftrucks in het magazijn rondrijden is aanrijdbeveiliging nuttig, maar ook als werkbusjes ’s avonds in het magazijn worden geparkeerd, kunnen er ongelukken gebeuren.

Verankering
Juiste verankering van magazijnstellingen is van essentieel belang om de veiligheid in het magazijn te borgen. Dit kan op de standaard manier door in vloeren te boren en eventueel onderling te verankeren. Maar ook als dat niet mogelijk is, is er een oplossing in de vorm van chemische verankering.

Tip: zorg er altijd voor dat u zich goed informeert vooraleer u verankering aanbrengt. Dient de vloer vloeistofdicht te blijven? Dan laat u dit best door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. Ook dient u bij het boren op te passen met eventuele vloerverwarming of overig leidingwerk.

Belastingborden
Magazijnstellingen worden ontworpen en geconstrueerd om veilig een bepaalde last te dragen. Elke magazijnstelling moet zijn voorzien van een belastingbord/ draagvermogenbord, waarop de toegestane belasting per stellingvak en per jukframe (stelling) is aangegeven. Op die manier wordt voorkomen dat een magazijnstelling overbelast raakt en bezwijkt onder het gewicht.

Op de draagvermogenborden zijn de maximale belastingsmogelijkheden aangegeven. Voor een heftruckchauffeur is het van groot belang om te weten hoe zwaar een stelling of stellingvak belast mag worden. Wanneer hij aan komt rijden met een last van 1000 kg, moet hij wel zeker weten dat de stelling deze belasting ook aankan.

Tip: zijn uw stellingen niet van belastingborden voorzien? Neem dan contact op met de leverancier. Is die niet meer bekend of heeft de leverancier de stelling niet gemonteerd? Dan kan ToolSafety u ook voorzien van de juiste aanduiding!

Blijven controleren
Het is verstandig een medewerker verantwoordelijk te maken voor de veiligheid van het magazijn. Dat betekent dat beschadigingen en ongelukken bij hem gerapporteerd worden en hij er actie op onderneemt. Ook heeft hij een checklist die regelmatig wordt doorgelopen. Naast beschadigingen staat ook de maximale belasting op de checklist van de veiligheidsmedewerker. Op alle stellages moet staan wat de maximale belasting is en de medewerker moet controleren of die niet wordt overschreden. Het is ook de verantwoordelijkheid van deze medewerker dat zijn taken worden overgedragen als hij afwezig is.

Jaarlijkse inspectie volgens EN15635
Een magazijn is nooit klaar. Ook als alle stellingen staan en alle veiligheidsmaatregelen zijn gehouden, is het belangrijk de veiligheid in de gaten te blijven houden. Dat kan door het plaatsen van veiligheidsborden maar ook door het magazijn jaarlijks te laten keuren.

Keuren magazijnstellingen EN 15635 NPR5055

Sinds de invoering van de Arbowet is de periodieke inspectie van stalen opslagsystemen, magazijnstellingen en systeemvloeren (ook wel mezzanine of entresolvoeren) verplicht. In de praktijk wordt deze inspectie uitgevoerd aan de hand van de NPR 5055 en de Europese norm EN15635 (gebruik en onderhoud van stalen opslagsystemen). Ook vanuit de VCA checklist eist men een periodieke inspectie van opslagsystemen en magazijnstellingen. ToolSafety heeft de knowhow en de juiste keurmeesters om deze inspectie periodiek uit te voeren. Voor meer info, kijk op deze info pagina.

Tip: Controleren koppeling van de aanhangwagen – zo doe je dat!

De decembermaand is voor veel bedrijven ook de tijd om de gereedschappen te controleren, te laten onderhouden en te keuren. Toch is het belangrijk om zelf gedurende het jaar controles te doen.
Zo ook de koppeling van uw aanhangwagen(s).

Wist u dat u slijtage kan voorkomen en kan testen om zo tijdig een versleten koppeling te vervangen? We geven u graag wat tips mee.

Controleer de verlichting

Een vanzelfsprekende controle. U wilt immers goed zichtbaar zijn, met name ‘s avonds en in de winter. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Koppel de aanhanger aan de wagen en vraag een collega om de verlichting aan te zetten, te remmen, de richtingaanwijzers en mistlampen te activeren. Voor tussentijdse controles kan het handig zijn om een stekker tester aan te schaffen die u rechtstreeks op de stekker van de aanhanger aansluit.

Koppeling aanhanger smeren

Door intensief gebruik slijt de koppeling van de aanhanger. Dit is normaal en enkel te vertragen door de koppeling zo in te vetten dat deze zo min mogelijk wrijving heeft. Wij raden aan om de bestaande koppeling altijd te vervangen met een identieke koppeling om een adequate werking te garanderen. Bij ongeremde aanhangwagens is dit iets minder belangrijk omdat de koppeling dan verder geen invloed heeft op de remmende werking van de aanhanger. Bij geremde aanhangwagens maakt de koppeling deel uit van de oplooprem en dus ook van de werking van de remmen. Vaak heeft u dan ook te maken met de aansluitingen van de koppeling op de dissel. Let hierbij altijd op of u te maken heeft met verticale of horizontale boutgaten.

Om redenen van soepelheid en veiligheid moet de koppeling tenminste ieder half jaar worden gesmeerd om alle bewegende delen en bouten te beschermen tegen slijtage.

Tip: sommige merken koppelingen bieden een slijtage indicator waarmee u makkelijk kan zien of de koppeling nog veilig is voor gebruik.

Op het moment dat de trekhaakkogel in de koppeling zit wordt een veer in de veiligheidsindicator met druk belast. Die veer drukt de indicator naar buiten waardoor het groene gedeelte aan de buitenzijde zichtbaar wordt. Wanneer de kogel wordt verwijderd uit de koppeling gaat de veer weer terug de koppeling in en is de indicator rood.

Heeft u een geremde aanhanger? Smeer dan ook de oplooprem

Belangrijke aandachtspunten voor de werking van de koppeling van een aanhangwagen. Het belang van een goed werkende koppeling voor de aanhangwagen is verplicht en cruciaal om veilig in het verkeer deel te nemen. Let er dan ook goed op dat bij het aankoppelen van de koppeling op de trekhaak deze ook goed geborgd wordt. Vaak wordt dit op de zijkant van de koppeling ook aangeven met groene en rode stippen.

Koppelindicator
aanhanger koppeling indicatoren

Welke toebehoren heeft u nodig?

Een softdock kan over de bovenzijde van de koppeling geplaatst worden en zorgt er voor dat wanneer deze de auto raakt geen van beiden beschadigd raakt.

Een breekkabel zorgt voor een extra stukje veiligheid. Wanneer door omstandigheden de trailer ontkoppeld raakt blijft deze nog aan de breekkabel hangen zodat u veilig langs de weg kan gaan staan. Een gemonteerde breekkabel is verplicht tijdens het rijden.

Met een disselweger kan u wegen wat de druk van de aanhanger op de kogel van de auto is.

Hoe beveiligt u de koppeling?

Disselsloten – disselsloten worden onder, boven of om de koppeling heen geplaatst. Deze koppelingssloten zorgen er voor dat de aanhanger niet aan- en afgekoppeld kan worden wanneer deze op slot staan. Verzekeraars eisen in de meeste gevallen dat je gebruik maakt van een SCM gekeurd slot als je de aanhanger wil verzekeren. Steeksloten – steeksloten worden in het handvat van de koppeling geplaatst en zorgen er voor dat deze niet meer naar boven en beneden kan.

Laat uw aanhanger jaarlijks keuren

Een keuring zorgt ervoor dat u weer met een gerust hart de weg op kan en voorkomt grotere schade doordat u tijdig op slijtage gewezen wordt.

ToolSafety kan de keuring van uw aanhanger verzorgen. Voor meer info, klik hier