incl. BTWexcl. BTW

Nieuw product! Battery Safe Bag

Li-Ion batterijen worden bijvoorbeeld veel gebruikt in elektrische fietsen, mobiele apparatuur en powerbanks. In Nederland zijn er miljoenen van deze batterijen. Soms ontstaat er brand vanuit een Li-Ion accu tijdens het opladen of in een statische situatie.

Dit komt door oververhitting van de accucellen door een laadfout of andere problemen, wat leidt tot een kettingreactie genaamd “thermal runaway”. Hierbij komen rook, gas, vuur en vonken vrij, met onvoorspelbare ernst. Het vuur kan zich dan al heel snel verspreiden naar de omgeving.

Om het brandrisico te verminderen, is het belangrijk om de omgeving te beschermen tegen een brandende Li-Ion accu en dat is mogelijk met de Battery Safe Bag.

Sinds kort hebben wij deze in het assortiment. U vindt deze hier

Koolmonoxide, de stille sluipmoordenaar

Het is weer kouder, de verwarming gaat weer aan. Maar daarmee loop je ook het risico op koolmonoxidevergifting. Als je wordt blootgesteld aan een hoge concentratie koolmonoxide krijg je klachten als hoofdpijn of duizeligheid. Je kunt er zelfs door buiten bewust zijn raken en in het ergste geval aan overlijden.

Wanneer komt CO vrij?
Koolmonoxide komt vrij bij een onvolledige verbranding van een verbrandingstoestel. Denk aan een houtkachel, open haard, cv, geiser of een combiketel. Het komt met name voor als een apparaat niet goed aangesloten is of onderhouden wordt. Maar ook bij een niet goed geïnstalleerde, goed onderhouden (bijv. schoorsteen) of beschadigde afvoer van verbrandingsgassen kan er koolmonoxide in de ruimte terecht komen.

Als je wordt blootgesteld aan een hoge concentratie koolmonoxide krijg je klachten als hoofdpijn of duizeligheid. Je kunt er zelfs door buiten bewust zijn raken en in het slechtste geval aan overlijden. Maar ook kleine concentraties koolmonoxide kunnen al voor vervelende klachten zorgen. Je voelt je bijvoorbeeld grieperig of krijgt vage onverklaarbare klachten. Word je lange tijd blootgesteld aan koolmonoxide? Dan kun je zelfs blijvende hartklachten of geheugenverlies krijgen. Omdat je koolmonoxide niet ziet, ruikt of proeft, is het met recht een echte sluipmoordenaar.

Wat moeten we doen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen?

Ventileren
Belangrijk om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is het goed ventileren van de woning. Zet de ventilatieroosters in je ramen open. En belangrijk, maak 1x per jaar deze roosters schoon. Heb je geen ventilatieroosters, zet dan een raam op en klein kiertje.

Controleren
Laat je cv, combiketel, geiser of kachel eenmaal per jaar door een erkende vakman controleren. Zo worden tijdig gebreken geconstateerd zodat koolmonoxide vergiftiging wordt voorkomen. Heb je een schoorsteen? Laat deze jaarlijks nakijken en schoonmaken.

Alarmeren
Zorg voor een goede CO melder in je woning. Zo kun je op tijd gewaarschuwd worden bij een te hoge concentratie koolmonoxide. Hang de melder in de ruimte met een verbrandingstoestel op aan het plafond. In andere verblijven hang je deze op ademhoogte. Controleer wanneer je de batterij moet vervangen en houd je aan de houdbaarheidsdatum van de melder. En iedere maand test je natuurlijk of de melder nog werkt.

Tip: CO is zwaarder dan lucht. Installeer de CO melder dan ook altijd in de nabijheid (niet tegen) van een verbrandingstoestel en onder het niveau van waar je slaapt. Zo komt de ophoping van CO altijd eerst bij de melder terecht waardoor deze je nog tijdig kan waarschuwen.

Heb je nog geen goede CO-melder in huis? Wij bieden ze aan in de ToolSafety Shop!

Wil je meer weten, bekijk dan het onderstaande video:
https://www.youtube.com/watch?v=UPE0BTwfdpg (Nederlandse Brandwondenstichting)

Protocol starten met reanimatie ongewijzigd

Na het incident met de doelman van RKC Waalwijk, is er onduidelijkheid over wanneer te starten met reanimeren. Het protocol wanneer te starten met reanimeren is echter ongewijzigd en ook de KNVB volgt deze richtlijnen.

Men start met reanimeren als een slachtoffer: 

1: Niet reageert op aanspreken en aanschudden, en
2: Niet ademt, niet normaal ademt, of er is twijfel

Een slachtoffer dat door een klap tegen het hoofd het bewustzijn verliest en daarbij tevens een snurkende ademhaling heeft, kan mogelijk zorgen voor twijfel bij hulpverleners. De hoofdkantel-kinliftmethode om de luchtweg te openen, daarna kijken, luisteren en voelen of er sprake is van een normale ademhaling kan deze twijfel wegnemen. Maar mocht er dan nog steeds sprake zijn van twijfel dan is starten met reanimatie de enige goede optie.

De NRR juicht het toe dat er na de boven beschreven controle bij twijfel direct gestart wordt met reanimeren. De schade van het niet starten van de reanimatie wanneer deze wel noodzakelijk is, is vele malen groter dan wanneer gestart wordt met reanimeren en dit korte tijd later niet nodig blijkt te zijn. Dit is geen preventief reanimeren zoals het wat ongelukkig is genoemd.

De NRR wil tevens graag duidelijk maken dat het inslikken van de tong niet mogelijk is. Dit is een wijd verspreid misverstand. Bij een slachtoffer dat buiten bewustzijn is, bestaat wel het risico dat de tong naar achteren zakt en de luchtweg (gedeeltelijk) blokkeert. Door de hoofdkantel-kinliftmethode kan de luchtweg worden geopend en kan middels kijken, luisteren en voelen worden gekeken of sprake is van een normale ademhaling of niet en of zo nodig gestart moet worden met reanimatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.reanimatieraad.nl

Bron: Origineel bericht van reanimatieraad maandag 2 oktober. 

Europees akkoord nieuwe EU-verordening met strengere veiligheidseisen voor machines

Op 22 mei heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet in het waarborgen van de veiligheid van machines. Met de goedkeuring van de nieuwe machineverordening worden er strengere veiligheidseisen opgelegd aan machinefabrikanten. Deze verordening, die voortbouwt op de bestaande Machinerichtlijn, is een belangrijke mijlpaal in het reguleren van de opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), die in moderne machines worden toegepast. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van deze nieuwe verordening bespreken.

Uitbreiding van het toepassingsgebied
Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe machineverordening is de uitbreiding van het toepassingsgebied. De bestaande Machinerichtlijn dekte niet voldoende de risico’s van nieuwe technologieën, en daarom is besloten om de verordening van toepassing te laten zijn op machines die gebruikmaken van AI en methoden voor machinaal leren. Dit betekent dat fabrikanten van machines met deze technologieën aan striktere veiligheidseisen moeten voldoen om de risico’s voor gebruikers te minimaliseren.

Aanpassing van de lijst van hoogrisicomachines
De huidige lijst van machines met hoog risico, zoals vastgelegd in bijlage IV van de Machinerichtlijn, is al vijftien jaar oud en sluit niet meer goed aan op de veranderende markt. Daarom zal de lijst worden herzien en geactualiseerd. Machines die geen hoog risico meer vormen, zullen van de lijst worden gehaald, terwijl nieuwe machines met AI-toepassingen voor veiligheid juist aan de lijst worden toegevoegd. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de verordening relevant blijft voor de huidige marktomstandigheden en de opkomende technologieën.

Conformiteitsbeoordeling
Een ander belangrijk aspect van de nieuwe machineverordening is de herziening van de conformiteitsbeoordeling. De EU-Raad en het Parlement hebben overeenstemming bereikt om de huidige lijst van hoogrisicomachines met verplichte conformiteitsbeoordeling door derden op te splitsen in twee delen. Voor slechts zes categorieën machines blijft deze verplichting bestaan, terwijl fabrikanten van andere categorieën zelf een conformiteitsbeoordeling mogen uitvoeren, al dan niet met behulp van een conformiteitsbeoordelingsinstantie. Deze aanpassing is bedoeld om productveiligheid te waarborgen zonder onnodig zware eisen op te leggen aan fabrikanten.

Uitbreiding naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen
Een opvallende verandering in de nieuwe verordening is de uitbreiding van de regels naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische steps en fietsen. Aangezien deze voertuigen steeds populairder worden en een potentieel risico vormen voor gebruikers, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen. Door deze uitbreiding worden ook deze voertuigen onderworpen aan de nieuwe machineverordening.

Overgangsperiode en inwerkingtreding
De nieuwe machineverordening treedt deze zomer in werking. Machinefabrikanten hebben vanaf de datum van inwerkingtreding 3 jaar en 6 maanden de tijd om hun productie van nieuwe machines aan te passen aan de nieuwe eisen. Na afloop van deze overgangsperiode wordt de machineverordening van kracht en zal de Machinerichtlijn worden ingetrokken.

Conclusie
De nieuwe machineverordening van de EU markeert een belangrijke stap in het waarborgen van de veiligheid van machines, met name in het licht van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Met strengere veiligheidseisen, herziening van de lijst van hoogrisicomachines en uitbreiding naar kleine privévoertuigen en lichte elektrische voertuigen, is de verordening gericht op het minimaliseren van risico’s voor gebruikers. Machinefabrikanten hebben een overgangsperiode om zich aan te passen aan de nieuwe eisen, waarna de machineverordening volledig van kracht zal worden. Al met al is deze verordening een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat machines veilig en betrouwbaar zijn in een steeds veranderende technologische wereld.

Bron: Europese Raad

Gooit u uw oude verbandkoffers weg?

Niet doen! Wij willen deze graag hebben zodat deze kunnen worden ingezet voor medische hulp in Oekraïne. Door de oorlog in Oekraïne is er een enorm te kort aan medische hulpmiddelen, dus alle hulp is welkom.

Onze leveranciers hebben nauwe contacten met de hulporganisatie Stichting Freedom for Ukraine. Naast de hulp en ondersteuning die we als ToolSafety zelf leveren kunnen zij ook uw oude verbandkoffers goed gebruiken. Incomplete verbandkoffers zijn voor u waarschijnlijk niet meer te gebruiken maar voor deze hulporganisatie zeer waardevol.

U kunt de koffers aan ons opsturen of bij ons brengen maar u mag ze ook verzamelen en contact met ons opnemen zodat wij deze kunnen ophalen. Alle soorten, maten en inhoud is welkom.  Zo worden materialen die wij niet meer nodig hebben goed gebruikt op een plek waar deze dringend nodig zijn.

Overweegt u om ook andere (medische) hulpgoederen ter beschikking te stellen? Ook deze kunt u bij ons afgeven. Wij zorgen dat ze op de goede plek terecht komen. 

Nieuw bij ToolSafety vanaf 2023!

Hopelijk heeft u een prettige en veilige jaarwisseling beleeft! Namens ToolSafety wensen u het allerbeste voor 2023. Komend jaar staat voor ons in het teken van enkele grote veranderingen. Wij zetten ze graag voor u op een rij:

Bedrijfsgegevens

ToolSafety wijzigt haar rechtsvorm van een Vennootschap onder firma (Vof) naar een Besloten Vennootschap (B.V.). De nieuwe officiële bedrijfsnaam wordt hiermee ToolSafety B.V. – Hierdoor worden ook de volgende zaken gewijzigd:

 • KvK-nummer: het nieuwe KvK-nummer per 01-01-2023 wordt: 88200035
 • BTW-nummer: het nieuwe BTW-nummer per 01-01-2023 wordt: NL864535235B01

Bankrekeningnummer

Per 01-01-2023 maken wij gebruik van een nieuw bankrekeningnummer. Reeds verzonden facturen dienen te worden betaald op het ‘oude’ rekeningnummer, zie ook hieronder. Wij verwijzen naar graag naar de gegevens op uw factuur in geval dat u twijfelt welk rekeningnummer voor uw factuur van toepassing is. Een overzicht:

 • Ons oude rekeningnummer: IBAN NL68 KNAB 0259 4118 92 / BIC KNABNL2H
 • Het nieuwe rekeningnummer (vanaf 01-01-2023): IBAN NL96 RABO 0319 8544 69 / BIC RABONL2U

Opleidingen

2023 staat ook in het teken van opleidingen. Wij zullen beginnen met het aanbieden van e-learning en praktijkcursussen voor keurmeesters. Dit voor zowel keurmeesters die keuren namens ToolSafety als voor medewerkers in uw bedrijf die graag zelf aan de slag willen. Houdt onze website in de gaten voor meer nieuws!

Tarieven

Helaas ontkomen ook wij niet aan de tariefverhogingen van onze leveranciers. Na twee jaar nauwelijks prijswijzigingen te hebben doorgevoerd, zullen we wel wat (kleine) wijzigingen in de tarievenlijst verwerken. Op moment van schrijven wachten wij nog op tarievenlijsten van enkele leveranciers. De nieuwe tarieven zijn binnenkort opvraagbaar via ons contactformulier.

Webshop

Begin 2023 zal onze website weer nieuwe veranderingen ondergaan en daarbij krijgt ook de webshop weer een jaarlijkse vernieuwing. Daarbij zal het productassortiment worden uitgebreid en worden categorieën heringedeeld om het zoeken makkelijker te maken. Ook zullen we ons meer op keuringen en keurmeesters richten waarbij we steeds meer producten voor deze doelgroep aanbieden, zowel koop als huur! Houdt onze shop komend jaar dan ook in de gaten!

Weet u met welke gevaarlijke stoffen u werkt?

In ieder bedrijf zijn wel gevaarlijke stoffen te vinden. Of het nu gaat om chemicaliën die gebruikt worden in het productieproces of om de schoonmaakmiddelen die de schoonmaakster gebruikt. De wet stelt strenge eisen aan werkgevers wanneer het om gevaarlijke stoffen gaat.

Waar wordt mee gewerkt?
Een werkgever moet in de eerste plaats weten met welke stoffen wordt gewerkt en er vervolgens voor te zorgen dat werknemers veilig met deze stoffen kunnen werken. Veel bedrijven doen hun best doen om aan die eis te voldoen hoe lastig dit ook blijkt de praktijk. En als de werkgever het al niet duidelijk krijgt, weet de werknemer het ook niet. Met de zelfinspectietools van de brancheorganisatie of het Ministerie SZW kunnen de stoffen in kaart worden gebracht.

Blijvende uitdaging
Toch blijft het werken met gevaarlijke stoffen een lastige, ook wanneer ze eenmaal allemaal in kaart zijn gebracht. Hoe bereken je de maximale blootstelling bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld wanneer een werknemer 2u en 45 min met een bepaalde stof werkt, of wanneer verschillende stoffen worden samengevoegd. Als werkgevers de gevaren niet herkennen, kan de arbodeskundige op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie een verdiepend onderzoek instellen naar risico’s. Verschillende bedrijven staan voor verschillende uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bij het ene bedrijf gaat het om het verzamelen en verwerken van de juiste veiligheidsinformatie over producten. Een ander bedrijf heeft te maken met vrijkomende dampen in een productieproces en wil graag weten welke beschermende maatregelen het kan nemen.

De uitdagingen bij het werken met gevaarlijke stoffen kunnen per bedrijf verschillen. Daar geven we graag enkele handige tips mee voor werken met gevaarlijke stoffen:

 • Bedenk welke stoffen binnen uw bedrijf gevaarlijk kunnen zijn; en welke gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan in het werkproces
  • Kijk hiervoor zeker ook eens naar de stoffenmanager die wordt aanbevolen door het Ministerie SZW
 • Pas een bronaanpak toe; probeer gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te vervangen door alternatieven.
 • Voer stoffen die u niet meer gebruikt op een veilige en verantwoorde manier af.
 • Structureer uw inkoopbeleid zodat u weet welke stoffen het bedrijf binnenkomen.
 • Let op signalen van medewerkers; neem klachten altijd serieus en ga na of die wellicht veroorzaakt worden door het werken met stoffen.
 • Besteed voortdurend aandacht aan de omgang met gevaarlijke stoffen. Bespreek het onderwerp met uw medewerkers en wijs hen ook op hun verantwoordelijkheid.
 • Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen wanneer niet in gebruik steeds worden opgeslagen in een veilige, lucht- en vuurdichte kast of ruimte. Ook tussen de werkzaamheden door.
 • Betrek de ondernemingsraad om het onderwerp binnen uw bedrijf structureel te agenderen en te borgen.
 • Deel in het bedrijf goede voorbeelden van de omgang met gevaarlijke stoffen.

Bronnen:

Nieuwe Verordening Medische Hulpmiddelen

Vanaf 26 mei 2021 gelden in de Europese Unie meer en strengere regels voor medische hulpmiddelen (MDR).

De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van medische hulpmiddelen. Zo kan een product in een andere risicoklasse vallen en moet het voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen.  De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor zorginstellingen, zorgverleners en (indirect) voor patiënten.

Meer duidelijkheid voor patiënten

Een belangrijk doel van de nieuwe regels is om patiënten meer duidelijkheid te geven. Zo krijgen patiënten en zorgprofessionals toegang tot een  Europese databank (EUDAMED). In de databank kunnen zij informatie vinden over medische hulpmiddelen op de Europese markt.

De nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen en IVD’s vervangen de huidige Europese richtlijnen. De regels gelden vanaf de inwerkingtreding direct in de landen van de Europese Unie. In Nederland houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht. Daarnaast mag ieder land voor sommige onderwerpen eigen afspraken maken. Bijvoorbeeld over de herverwerking van hulpmiddelen die zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. De afspraken die Nederland hierover maakt, komen in de nieuwe Wet medische hulpmiddelen. De wet is op 15 oktober 2019 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 26 mei 2021 in werking.

ToolSafety levert enkel medische hulpmiddelen die voldoen aan de nieuwe Verordening medische hulpmiddelen (MDR).

Het medische assortiment dat wij aanbieden valt onder klasse I. Hieronder vallen de
volgende producten:
• Alle BHV artikelen met een medisch doel
• Gevulde verbanddozen

Wat valt buiten MDR?
• Trainingsartikelen
• Lege verbanddozen
• Niet medische mondkapjes

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen